GDPR

Behandling av personuppgifter

Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras med ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

 

Läs mer hos datainspektionen

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
I behandlingen av personuppgifter är det två roller primärt som du bör känna till och beroende på vilken roll du har finns det olika ansvarsområden. Den personuppgiftsansvariga (PUA) är den som enligt lagen har det yttersta ansvaret för behandlingen och bestämmer ändamål och medlen. Den personuppgiftsansvarige ska se till att lagen följs, ska informera de personer vars personuppgifter behandlas och ska säkerställa den personuppgiftsbiträdes efterlevnad. Personuppgiftsbiträdet (PUB) behandlar personuppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning och har ansvar för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna.

 

PUA och PUB ansvarar för personuppgifter i Bebygg's tjänsteportfölj

All behandling av personuppgifter inom Blomgren & Eriksson Byggnads AB är du som kund personuppgiftsansvarig för. Blomgren & Eriksson Byggnads AB är personuppgiftsbiträde och vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att du ska känna dig trygg med dina insamlade personuppgifter.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.