Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy innebär att med samlad kompetens, yrkesstolthet, engagemang och delaktighet utföra rivning, montering, fastighetsskötsel, brandskydd, bullerdämpning och byggrådgivning på ett sådant sätt att slutkundens förväntningar på kvalitet, tid, ekonomi, miljö och arbetsmiljö infrias.

Med lagkraven som grund arbetar vi för att ständigt förbättra oss i våra processer och har ett system för att tillmötesgå kundkrav samt att involvera leverantörer i vårt ledningssystem genom leverantörsbedömningar och revisioner där vi bedömer systemets effektivitet och säkerhet. Korrigerande och förebyggande åtgärder gör att vi uppnår målen för ledningssystemet.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.