Säkerhet

Personuppgiftsbiträde

Blomgren & Eriksson Byggnads AB som personuppgiftsbiträde har ansvaret för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna. Det innebär att Blomgren & Eriksson Byggnads AB ska se till att det finns den säkerhet som behövs exempelvis krypterad kommunikation, behörighetsstyrning, möjlighet att kunna göra registerutdrag och radera personuppgifter.

 

Autentisering och kryptering

All datakommunikation sker med Secure Sockets Layer (SSL) eller VPN (IPsec). För att få tillgång till Tjänsterna krävs inloggning med användarnamn, användarnamn och lösenord. Som ett komplement till våra inloggningsuppgifter så har vi aktiverat tvåfaktorsautentisering.

 

Drift lagring och backup

Drift och förvaltning av våra molnbaserade tjänster utgörs av Securenet IT Sverige AB (Backup, eKontor etc) med vilka vi också har ett tecknat Underbiträdesesavtal. I dagsläget sker alla molninstallationer hos Ilait AB.

Varje installation är separerad och datacentret är fördelat på olika noder med full redundans vilket i praktiken betyder att upptiden är så närma 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har vi tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.

Läs mer här

 

Kunskaps- och informationsskydd

Endast ett fåtal nyckelpersoner har access till vår installationsmiljö och all personal är bunden av ett sekretessavtal som förhindrar spridning av data, information, samt kundens eller användarens personuppgifter.

Behörigheter etc styrs av Securenet IT Sverige AB’s IT-Avdelning.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.