Arbetsmiljöpolicy

Företagets policy är att aktivt arbeta för ökad säkerhet för att minska antalet olycksfall och antalet olycksfallstillbud i företaget. Målet är att antalet olycksfall med sjukfrånvaro skall vara 0 varje år.

Policyn är också att förhållanden i arbetsmiljön som innebär hälsorisker aktivt skall motverkas eller elimineras. Anställda skall ha information om de hälsorisker som kan finnas i arbetsmiljön.

Företaget ser till att hålla sig ajour med gällande regler och lagstiftning och att det finns en representant, som förtlöpande följer denna utveckling samt ser till att vi uppfyller reglerna.

Den ansvarige övervakar också att det sker ett löpande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Genom denna systematik skall riskbedömningar, skyddsronder och tillbudsrapportering ske som leder till ständiga förbättringar av företagets arbetsmiljö.

Företaget arbetar för en drog och alkoholfri arbetsmiljö.

Genom att erbjuda en bra arbetsmiljö med omsorg om de anställdas hälsa och säkerhet skall möjligheter att anställa och behålla bra personal öka.

Sedan februari 2016 har vi avtal med addmobile för elektronisk personalliggare.

Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket om organisatorisk och socila arbetsmiljö trädde i kraft  160331  ( AFS 2015:4 )

De nya reglerna förväntas minska risken för att människor blir sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Reglerna kan ge arbetstagarna ett stöd i att ta upp organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.