Arbetsmiljöpolicy

Företagets policy är att aktivt arbeta för ökad säkerhet för att minska antalet olycksfall och antalet olycksfallstillbud i företaget. Målet är att antalet olycksfall med sjukfrånvaro skall vara 0 varje år.

Policyn är också att förhållanden i arbetsmiljön som innebär hälsorisker aktivt skall motverkas eller elimineras. Anställda skall ha information om de hälsorisker som kan finnas i arbetsmiljön.

Företaget ser till att hålla sig ajour med gällande regler och lagstiftning och att det finns en representant, som förtlöpande följer denna utveckling samt ser till att vi uppfyller reglerna.

Den ansvarige övervakar också att det sker ett löpande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Genom denna systematik skall riskbedömningar, skyddsronder och tillbudsrapportering ske som leder till ständiga förbättringar av företagets arbetsmiljö.

Företaget arbetar för en drog- och alkoholfri arbetsmiljö.

Genom att erbjuda en bra arbetsmiljö med omsorg om de anställdas hälsa och säkerhet skall möjligheter att anställa och behålla bra personal öka.

Sedan februari 2016 har vi avtal med addmobile för elektronisk personalliggare.

Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket om organisatorisk och socila arbetsmiljö trädde i kraft  160331  ( AFS 2015:4 )

De nya reglerna förväntas minska risken för att människor blir sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Reglerna kan ge arbetstagarna ett stöd i att ta upp organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.